Thor-Heyerdahl-Gymnasium

Projekter med vores partnerskole i Ringe


Fælles videoprojekt

vi er kreative...

"Begegnung der anderen Art" - Corona tvinger os til at finde nye veje mange steder, og det gælder også for dansk på vores skole. På grund af den uforudsigelige udvikling i antallet af infektioner på begge sider af grænsen måtte den en uges elevudveksling med vores danske partnerskole Midtfyns Gymnasium i 1. kvartal afbrydes i marts 22.
For alligevel at gøre en slags møde muligt, har både danskere og tyskere lavet spændende, informative og også sjove film om deres hverdag i skolen, hobbyer, Odense og Kiel, henholdsvis typisk national mad.... oprettet. Nogle af disse film kan ses her - helt gratis. Har du lyst til at kigge med?

mvh Kirsten Clausen

Film fra Ringe


Sproglærer på Midtfyns Gymnasium

Efter skole til Danmark

Dansk - levet kulturel mangfoldighed ud over skoletiden på THG

Siden skoleåret 2019/20 har studerende fra THG hvert år været på Midtfyns Gymnasium på Fyn som sproglærere i tysk.
På den ene side støtter vores tidligere elever lærerne i faget tysk, på den anden side underviser de også tysk på eget ansvar.
For Midtfyns-Gymnasium er dette samarbejde på tværs af den tysk-danske grænse attraktivt, fordi antallet af elever i det vanskelige fag tysk er steget markant. For vores tidligere elever er denne model attraktiv, fordi de får et interessant job med kost og logi og en god løn. I denne ideelle overgang fra skole til arbejdsliv forbedrer de samtidig helt ved siden af deres sprogkundskaber i dansk.

Interview

med Finn Jensen i oktober 2021


Hvilke forventninger havde du til din tid i Danmark?

Finn:
Det kan jeg ikke svare præcist på. Jeg tror, at jeg håbede at bruge tiden på at forbedre mine sprogfærdigheder og gøre nye bekendtskaber. Jeg ville også gerne have et indtryk af, hvordan livet i Danmark er over en længere periode, da jeg ofte har tænkt på at studere og derefter bo i Danmark.

Hvordan blev I modtaget der?


Finn:
Både lærerne og eleverne har taget meget varmt imod mig og har vist stor interesse for mig og min person lige fra den første dag. Alle hilser meget venligt på mig i korridorerne, og jeg vil generelt beskrive forholdet til lærerne og eleverne som meget venligt.

Hvordan har du det med at være en del af personalet på Midtfyns Gymnasium?


Finn:
Der er et stort sammenhold og en stærk fællesskabsfølelse blandt medarbejderne i MfG. Især på grund af den daglige frokost med hele personalet tog det ikke lang tid, før jeg følte, at jeg var en del af personalet. Jeg føler, at de andre lærere kan lide mig og gerne vil bruge mig i deres undervisning for at gøre den mere varieret. Desuden er der ofte ekstracurriculære aktiviteter med personalet. Vi var f.eks. sammen til et løbearrangement, hvor vi deltog som et stafethold mod andre skoler og virksomheder og derefter spiste vi sammen.

Hvilke aktiviteter laver du?

Finn:
Mine aktiviteter i skolen er meget forskellige og varierer fra uge til uge. Det kan f.eks. være, at dele af klassen skal arbejde med forskellige mundtlige opgaver sammen med mig eller fremlægge noget for mig. Nogle gange må jeg dog selv tilrettelægge hele lektioner, hvis f.eks. en anden lærer er fraværende. Derudover har eleverne mulighed for at deltage i en ugentlig workshop, hvor jeg forsøger at introducere eleverne til tysk kultur og sprog og vække deres interesse for at blive i Tyskland.

Hvad kan du bedst lide?

Finn:
Jeg nyder faktisk den normale skoledag mest. Eleverne er alle meget interesserede og ambitiøse, så undervisningen er meget sjov. Desuden er forholdet også meget venligt, og man glæder sig til at komme tilbage til de enkelte klasser hver dag.

Hvad var den største udfordring?

Finn:

Den største udfordring for mig var at undervise alene i en klasse, som jeg ikke var bekendt med på det tidspunkt. Da de enkelte klasser altid har undervisning på samme tid, er jeg altid i de respektive klasser i et vist tidsrum. På grund af en af lærernes helbredsproblemer fik jeg til opgave at lede undervisningen i denne klasse. Nervøsiteten varede dog ikke længe
Nervøsiteten varede dog ikke længe, for de studerende var meget respektfulde og interesserede, hvilket gjorde situationen meget nemmere for mig.

Hvilke forskelle oplever du i forhold til hverdagen i skolen på THG?

Finn:

Hverdagen på MfG adskiller sig kun lidt fra hverdagen på THG. På den ene side er pauserne kortere, hvilket har stresset mig et par gange, og på den anden side er der mange forskellige aktiviteter på skolen og sammen med andre elever, hvor eleverne kan deltage i projekter eller måle deres evner i forskellige konkurrencer. Derudover er der faktisk en skoleforsamling hver uge, hvor nyheder og kommende begivenheder annonceres.

Hvilke erfaringer har du gjort dig?

Finn:

Selv om jeg kun har været på skolen i ca. 1,5 måned, har jeg allerede fået en masse erfaring. Især indtrykket af livet i Danmark og hvordan jeg klarer hverdagen på egen hånd er noget, som vil være meget nyttigt for mig, når jeg kommer videre. Derudover får jeg et detaljeret indblik i lærernes daglige arbejde og i, hvad det vil sige at gøre undervisningen kreativ og interessant for eleverne, hvilket er meget sværere, end jeg havde forestillet mig.

Hvad er din konklusion?

Finn:

Selv om jeg højst sandsynligt vil få en anden professionel fremtid foran mig, mener jeg stadig, at de erfaringer, jeg har haft på skolen indtil nu og vil få i fremtiden, helt sikkert er værd at have. Jeg nyder virkelig at arbejde med eleverne og få et indblik i livet på et dansk gymnasium. Endelig vil jeg gerne opfordre alle elever på THG til at prøve kræfter efter skoletid og, hvis det er muligt, til også at få erfaring på området.

Feltrapport

af Mounia Kacimi

Efter at have afsluttet gymnasiet i 2020 tog jeg direkte til Danmark i et år og arbejdede der som sprogassistent på Midtfyns Gymnasium, THGʻs danske partnerskole. Min hovedopgave var at undervise eleverne i tysk og give dem en autentisk forbindelse til det tyske sprog.
Jeg var meget nysgerrig på, hvad jeg kunne forvente, og især hvordan jeg ville komme til at klare mig med det danske sprog. Før det havde jeg ikke haft noget med sproget at gøre, bortset fra mine tre års danskundervisning. Da jeg ankom til skolen og hørte eleverne tale med hinanden, blev jeg som forventet først overvældet. Det er ikke sådan, jeg havde forestillet mig det danske sprog... det føles som om man kun forstår halvdelen af sætningen, fordi de sidste stavelser i ordene ofte bliver slugt. Desuden talte de studerende så hurtigt, at jeg var glad for at kunne forstå nogen ord i begyndelsen. Men i sidste ende var det slet ikke noget problem, for både eleverne og lærerne var meget venlige og imødekommende, så jeg følte mig hjemme med det samme.
Jeg planlagde tyskundervisningen for hver time sammen med lærerne og ledsagede dem derefter under tyskundervisningen. Timerne var super sjove, fordi vi havde planlagt noget forskelligt hver gang. Nogle gange delte vi klassen, og jeg lavede tyske reklamevideoer for biler sammen med eleverne, mens den anden halvdel af klassen studerede grammatik med tysklæreren. Andre gange havde vi konkurrencer, hvor eleverne lærte den tyske konjunktiv på en legende måde. Undervisningen var aldrig kedelig, og jeg kunne lære meget af de danske elever, hvad enten det var tekniske aspekter, hvor danskerne er meget mere avancerede end de tyske skoler, eller visse danske ordsprog og vendinger i hverdagen.
Jeg ledsagede dog ikke kun eleverne i undervisningen, men havde også min egen "tyskworkshop" hver torsdag, som var frivillig for eleverne. Til dette formål planlagde jeg kun sjove aktiviteter, så ingen rigtige lektioner i den forstand. Nogle gange lyttede vi til tyske og danske sange sammen, mens vi talte. Andre gange fik jeg eleverne til at recitere tyske tungeviser, og de torturerede mig med danske tungeviser.
Et aspekt, som jeg også fandt super berigende, var, at jeg fik lov til at sidde med i tyskundervisningen sammen med eleverne med autisme. Der var et ekstra autismecenter integreret i gymnasiet. Jeg nød virkelig at være i denne specielle klasse, fordi undervisningen var anderledes end i resten af klassen, og eleverne var meget åbne og interesserede i mig.
Selv om jeg var lidt overvældet af sproget i starten, vænnede jeg mig hurtigt til det, fordi jeg skulle tale dansk hver dag, og selv i tyskundervisningen forklarede jeg ofte indholdet på dansk. Jeg talte også dansk i min fritid, enten med de studerende, som jeg var blevet venner med, og som jeg stadig er venner med, eller med min værtsfamilie, hvor jeg boede. Jeg havde også gavn af mit franske sprog, fordi jeg lærte to franske udvekslingsstuderende at kende og kunne hjælpe til i franskundervisningen, hvilket også var meget sjovt.


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Undervisningsprojekt

af og med Mounia Kacimi

Udvekslingstur til Ringe

Kalender

  • 19.03.2024
    19:00 - 21:00 Uhr

    Schulelternbeirat (Musikraum)

  • 26.03.2024
    19:00 - 21:00 Uhr

    Schulkonferenz (Musikraum)

Thor-Heyerdahl-Gymnasium
im Bildungszentrum Mettenhof

Vaasastraße 43, 24109 Kiel

Tel.: +49 431 - 5377003
Fax: +49 431 - 5377063

Mail: mail@thg-kiel.de
Web: www.thg-kiel.de


Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo - Fr: 7:30 bis 16:30

©THG · IMPRESSUM · DATENSCHUTZ